صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12864 13

صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12864 13

تعداد قسمت: BGB12864 13 تکنولوژی: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 100.00 × 60.50 × 11.50 مشاهده منطقه: 70.30 × 38.50 منطقه فعال: 66.52 × 33.24 ریز کنترل کننده: AIP31107 یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 1 × 20PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BGB12864-13

فناوری: بلال

سایز (میلیمتر) رئوس مطالب: 100.00 × 60.50 × 11.50

منطقه در حال مشاهده: 70.30 × 38.50

منطقه فعال: × 66.52 33.24

کنترل کننده سرمایه فکری: AIP31107 یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

اظهارات: 1 × 20PIN


یک جفت:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12832-03 بعدی:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 01

پرس و جو