صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12832-03

صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12832-03

تعداد قسمت: BGB12832 03 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 110.00 × 65.00 × را به 13.50 مشاهده منطقه: 75.90 × 25.10 منطقه فعال: 72.66 × 18.14 ریز کنترل کننده: AIP31107 یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 1 × 18PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BGB12832-03

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 110.00 × 65.00 × را به 13.50

منطقه در حال مشاهده: 75.90 × 25.10

منطقه فعال: × 72.66 18.14

کنترل کننده سرمایه فکری: AIP31107 یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

اظهارات: 1 × 18PIN


یک جفت:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12832-02 بعدی:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12864 13

پرس و جو