صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12832-02

صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12832-02

تعداد قسمت: BGB12832 02 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 84.00 × 44.00 × 14.10 منطقه مشاهده: 70.00 × 20.00 منطقه فعال: 66.52 × 16.60 IC کنترل کننده: AIP31020 یا Eqv. رابط: SPI و موازی BL: سخنان رهبری: 1 × 18PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BGB12832-02

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 84.00 × 44.00 × 14.10

منطقه در حال مشاهده: 70.00 × 20.00

منطقه فعال: × 66.52 16.60

کنترل کننده سرمایه فکری: AIP31020 یا Eqv.

رابط: SPI و موازی

BL: چراغ

اظهارات: 1 × 18PIN


یک جفت:BGB12832-01 بعدی:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12832-03

پرس و جو