صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232-12

صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232-12

تعداد قسمت: BGB12232-12 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 76.80 × 28.00 × 8.50 مشاهده منطقه: 61.00 × 19.00 منطقه فعال: 58.52 × 17.24 IC کنترل کننده: AIP31020 یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 7PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BGB12232-12

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 76.80 × 28.00 × 8.50

منطقه در حال مشاهده: 61.00 × 19.00

منطقه فعال: × 58.52 17.24

کنترل کننده سرمایه فکری: AIP31020 یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

اظهارات: 7PIN


یک جفت:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 11 بعدی:

پرس و جو