صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232-08

صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232-08

تعداد قسمت: BGB12232 08 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 80.00 × 36.00 × 12.80 منطقه مشاهده: 60.00 × 18.00 منطقه فعال: 48.76 × 14.68 IC کنترل کننده: SBN1661 یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 1 × 18PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BGB12232-08

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 80.00 × 36.00 × 12.80

منطقه در حال مشاهده: 60.00 × 18.00

منطقه فعال: × 48.76 14.68

کنترل کننده سرمایه فکری: SBN1661 یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

اظهارات: 1 × 18PINیک جفت:VATN نمایش ال سی دی پانل شیشه ای بعدی:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 09

پرس و جو