صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232-02

صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232-02

تعداد قسمت: BGB12232 02 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 68.6 × 27.50 × 7.20 منطقه مشاهده: 60.00 × 18.00 منطقه فعال: 48.76 × 14.68 IC کنترل کننده: SBN1661 یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 18PIN FPC

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BGB12232 02

فناوری: بلال

سایز (میلیمتر) رئوس مطالب: 68.6 × 27.50 × 7.20

منطقه در حال مشاهده: 60.00 × 18.00

منطقه فعال: × 48.76 14.68

کنترل کننده IC:SBN1661 یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

اظهارات: 18PIN FPC


یک جفت:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 01 بعدی:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 C01

پرس و جو