صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 01

صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 01

تعداد قسمت: BGB12232 01 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 66.3 × × 27.50 × 8.50 منطقه مشاهده: 54.80 × 18.30 منطقه فعال: 48.76 × 14.36 IC کنترل کننده: AIP31020 یا Eqv رابط: SPI BL: سخنان رهبری: 8PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BGB12232 01

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 66.3 × × 27.50 × 8.50

منطقه در حال مشاهده: 54.80 × 18.30

منطقه فعال: × 48.76 14.36

کنترل کننده سرمایه فکری: AIP31020 یا Eqv

رابط: خ

BL: چراغ

اظهارات: 8PIN

یک جفت:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12864 13 بعدی:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232-02

پرس و جو