کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801 C01

کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801 C01

تعداد قسمت: BCB0801 01 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 60.00 × 33.00 × 10.70 منطقه مشاهده: 44.00 × 13.00 منطقه فعال: 40.83 × 7.93 IC کنترل کننده: SPLC780D یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 1 × 16PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BCB0801 01

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 60.00 × 33.00 × 10.70

منطقه در حال مشاهده: 44.00 × 13.00

منطقه فعال: × 40.83 7.93

کنترل کننده سرمایه فکری: SPLC780D یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

اظهارات: 1 × 16PIN

یک جفت:صفحه نمایش ال سی دی گرافیکی BGB12232 C02 بعدی:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-02

پرس و جو