کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801 05

کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801 05

تعداد قسمت: BCB0801 02 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 59.00 × 25.80 × 13.70 مشاهده منطقه: 47.00 × 15.50 فعال منطقه: 39.90 × 8.95 IC کنترل کننده: SPLC780D یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 4 × 4PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BCB0801-02

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 59.00 × 25.80 × 13.70

منطقه در حال مشاهده: 47.00 × 15.50

منطقه فعال: × 39.90 8.95

کنترل کننده سرمایه فکری: SPLC780D یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

ياد آوري: 4 × 4PIN

یک جفت:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-04 بعدی:بخش ماژول های صفحه نمایش ال سی دی

پرس و جو