کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-04

کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-04

تعداد قسمت: BCB0801 04 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 80.00 × 36.00 × را به 13.50 منطقه مشاهده: 38.00 × 16.00 فعال منطقه: 35.18 × 8.28 IC کنترل کننده: SPLC780D یا Eqv رابط: BL موازی: سخنان رهبری: 1 × 16PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BCB0801-04

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 80.00 × 36.00 × را به 13.50

منطقه در حال مشاهده: × 38.00 16.00

منطقه فعال:× 35.18 8.28

کنترل کننده سرمایه فکری: SPLC780D یا Eqv

رابط: موازی

BL: چراغ

ياد آوري:1 × 16PIN

یک جفت:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-03 بعدی:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801 05

پرس و جو