کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-03

کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-03

تعداد قسمت: BCB0801 03 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 85.00 × 29.00 × 13.00 مشاهده منطقه: 64.00 × 16.50 منطقه فعال: 60.40 × 12.10 IC کنترل کننده: SPLC780D یا Eqv. رابط: موازی BL: سخنان رهبری: 2 × 7PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BCB0801-03

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 85.00 × 29.00 × 13.00

منطقه در حال مشاهده: × 64.00 16.50

منطقه فعال:× 60.40 12.10

کنترل کننده سرمایه فکری: SPLC780D یا Eqv.

رابط: موازی

BL: چراغ

ياد آوري:2 × 7PIN

یک جفت:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-02 بعدی:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-04

پرس و جو