کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-02

کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-02

تعداد قسمت: BCB0801 01 فناوری: برون چوب بلال سایز (میلیمتر): 84.00 × 44.00 × 13.30 می رود منطقه مشاهده: 62.00 × 17.80 منطقه فعال: 58.87 × 11.12 IC کنترل کننده: AIP31066 یا Eqv رابط: BL موازی: سخنان رهبری: 1 × 16PIN

جزئیات محصول

تعداد قسمت: BCB0801 01

فناوری: بلال

رئوس مطالب سایز (میلیمتر): 84.00 × 44.00 × 13.30 می رود

منطقه در حال مشاهده: × 62.00 17.80

منطقه فعال: × 58.87 11.12

کنترل کننده سرمایه فکری: AIP31066 یا Eqv

رابط: موازی

BL: چراغ

ياد آوري:1 × 16PIN

یک جفت:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801 C01 بعدی:کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی BCB0801-03

پرس و جو